wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów województwo małopolskie / powiat wielicki / gmina Gdów

Niegowić

www.niegowic.32-420.wsiepolskie.pl

Moderator: Redakcja Encyklopedii

Redakcja: Katarzyna Kościółek oraz Paweł Olszański, Adrian Szostak, Żaneta Widełka.

Zostań moderatorem tematycznym
Regionalna Izba Pamięci w Niegowici

W budynku biblioteki turyści mogą zwiedzać Regionalną Izbę Pamięci w Niegowici.
Zbiory zgromadzone są w trzech salach. Pierwsza jest repliką pokoju wikarego Wojtyły, który przebywał w niegowickiej parafii w latach 1948-49. Zwiedzający będą mogli obejrzeć pamiątki związane z pobytem Jana Pawła II na gdowskiej ziemi oraz posłuchać wspomnień trójki mieszkańców wsi, którzy znali go osobiście.
Drugą salę wypełniają eksponaty związane z organizacjami wiejskimi kół gospodyń i rad sołeckich: stroje regionalne, gorsety, kołowrotki itp. W ostatnim pomieszczeniu znajdują się sprzęty codziennego użytku naszych pradziadków: elementy wyposażenia dawnych kuchni, jak również narzędzia rolnicze, kowalskie i wiele innych.
Przed wizytą w Izbie prosimy o kontakt pod nr 12 251 91 31
Grupy autokarowe prosimy o wcześniejszy kontakt z parafią w Niegowici
pod nr 12 250 03 96 w celu zarezerwowania przewodnika.
Wstęp bezpłatny.
Regionalna Izba Pamięci w Niegowici powstała ze środków Rady Sołeckiej z Niegowici, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Gminy w Gdowie oraz dzięki wsparciu sponsorów.

Rzymskokatolicka Parafia
p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Parafia w Niegowici jest jedną z najstarszych w okolicy. Zaginęły wprawdzie wszystkie dokumenty dotyczące erygowania parafii, lecz z licznych przesłanek można wnioskować, że istnieje od XII w, a najpóźniej w XIII wieku. Kronika parafialna Chełma podaje, że parafia w Niegowici powstała w 1262 roku. Inne źródła odnotowują, iż w roku 1325 parafia Niegowić była siedzibą bardzo rozległego dekanatu, obejmującego między innymi parafie w Bochni, Myślenicach i Wieliczce.

Już przed I wojną światową czyniono pierwsze kroki w kierunku budowy nowego kościoła. Niestety ani władze austriackie, ani późniejsze władze powiatowe w Bochni (w roku 1931) nie wyraziły zgody na wzniesienie nowego kościoła.
Już od roku 1926 parafia posiadała projekt nowego kościoła - wykonany przez profesora ASP w Krakowie Bogdana Tretera - realizację rozpoczęto w roku 1949 z inicjatywy księdza wikariusza – Karola Wojtyły. W ten sposób zamierzano uczcić złoty jubileusz kapłaństwa proboszcza parafii – ks. Dziekana Kazimierza Buzały.3 sierpnia 1949 r. otrzymano zezwolenie na budowę świątyni i już jesienią tegoż roku rozpoczęto prace, które trwały do 1958 roku. W latach 1951-1958 proboszczem parafii był ks. kanonik Jan Kościółek, który energicznie zajął się budową przerwaną po odejściu ks. Buzały. W ciągu niespełna dziesięciu lat wystawiono i pokryto kościół (wieża pozostała do wykończenia). Urządzeniem wnętrza kościoła zajął się ks. kanonik Adam Ziemba. 20 grudnia 1959 r. odprawiono w nim pierwsze nabożeństwo.Dalszym urządzeniem kościoła zajął się ks. Józef Kołodziejczyk (administrator w latach 1961-1971). Wystrój zaprojektował prof. Wiktor Zin z Politechniki Krakowskiej. Konsekracja nowego kościoła dla upamiętnienia Tysiąclecia Chrztu Polski odbyła się w niedzielę 25 września 1966 r. Dokonał jej inicjator budowy, ówczesny metropolita krakowski ks. arcybiskup Karol Wojtyła, w asyście wielu księży i wielkich rzesz wiernych.Ks. Józef Gąsiorowski, proboszcz w latach 1971-1995, wykonał posadzkę, schody i ogrzewanie.
Od roku 1995 proboszczem parafii jest ks. Paweł Sukiennik, z którego inicjatywy w roku 1998 ukończono budowę wieży według pierwotnych planów. Obecnie parafia należy do dekanatu niegowickiego i liczy 5 tysięcy wiernych, obejmuje wsie Cichawę, Krakuszowice, Liplas, Marszowice, Niegowić, Niewiarów, Nieznanowice, Pierzchów i Wiatowice.

Słowa kluczowe (tagi): muzea biograficzne, izby pamięci, kościoły