wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów województwo małopolskie / powiat wielicki / gmina Gdów

Niegowić

www.niegowic.32-420.wsiepolskie.pl

Moderator: Redakcja Encyklopedii

Redakcja: Katarzyna Kościółek oraz Paweł Olszański, Adrian Szostak, Żaneta Widełka.

Zostań moderatorem tematycznym

Opis i historia wsi

Niegowić leży na Pogórzu Wielickim, które jest częścią Karpat Zewnętrznych. Zbudowane jest z mniej odpornych utworów fliszowych wieku „ kredowego i paleogeńskiego, ujętych w nasunięcia płaszczowinowe o dużym zasięgu.
Pogórze przecina dolina Raby. Jest ona szeroka na kilka kilometrów. W dnie doliny znajdują się trzy terasy utworzone w czasie zlodowacenia Polski. Niegowić położona jest na trasie ze zlodowacenia środkowopolskiego.
Wokół Niegowici rozciąga się piękny krajobraz. Na południu i wschodzie wyraźnie zarysowuje się Próg Pogórza Wielickiego otulony bujną roślinnością lasu. U podnóża Progu płynie Raba, która od zarania dziejów ma wpływ na rzeźbę terenu. Obecnie Niegowić słynie jako parafia, w której przebywał jako wikary późniejszy papież Jan Paweł II.


*Materiały opracowane przez mgr Wiesławę Fąfara